Despatxos Professionals

berTIC Informàtica som distribuidors oficials dels programes d'Informàtica3.

Programes que gestionen d’una forma àgil l’administració comptable, fiscal i laboral de l’empresa.

CONTA 3

COMPTABILITAT GENERAL
A partir dels assentaments introduïts, podrà gestionar l’administració comptable de la seva empresa,consultant els extractes de subcomptes,confeccionant balanços de comprovació,declaracions fiscals, llibres fiscals i comptables, i elaborant els Comptes Anuals per al seu dipòsit al Registre Mercantil. Per als clients dels despatxos professionals s’ofereix una versió reduïda que no confecciona les Declaracions Fiscals.

FISCAL 3

IMPRESOS D'HISENDA
Permet la confecció i edició de les principals declaracions per a l’Agència Tributària (AEAT). La introducció de les dades es pot fer de manera manual o bé per importació de CONTA3 o NOMINA3. Alguns dels models que es poden confeccionar són el càlcul de mòduls, l’impost de societats, IVA, IRPF, etc. Les declaracions es poden obtenir en diversos formats de presentació: telemàtic, telemàtic per lots, impressió en formulari o llistat esborrany

NOMINA 3

NÒMINA I SEGURETAT SOCIAL
Confecciona les nòmines, els contractes i els certificats dels treballadors de la seva empresa. Genera els documents de cotització i afiliació a la Seguretat Social (TC's i AFI), les retencions del IRPF tant pels treballadors com per als professionals independents (Mod. 110 i 190 de l’AEAT),comunicació de contractacions a l’INEM (contrat@)

FINCA 3

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES
Entre les seves prestacions inclou el càlcul automatitzat de les provisions de fons a partir d’un pressupost, la generació de càrrecs especials, la gestió de remeses de rebuts, un registre d’incidències, control d’assistència i votació a les assemblees de la comunitat i el càlcul de la liquidació al final de l’exercici per a cada copropietari.L’estructura del programa, en forma de petita comptabilitat, possibilita també el control dels comptes de la comunitat a través d’extractes i balanços.