CONTA3 - Comptabilitat General

Descobreix CONTA3

Comptabilitat General

CONTA3 t'ofereix la manera més àgil i completa per registrar la comptabilitat associada a les operacions del teu negoci

- Administració comptable integral i consolidada
- Ampli catàleg de llibres, informes i extractes comptables
- Confecció de Declaracions Fiscals i Registre Mercantil

 

Descobreix tot el que CONTA3 pot fer per tu

Assentaments

El potent editor d'assentaments de CONTA3 et permet tenir sota control cada moviment i operacions realitzats. L'entrada d'assentaments pot ser manual o automàtica, a partir dels assentaments predefinits inclosos al programa. D'aquesta manera, sempre disposes de tota la informació comptable i fiscal que necessitis.


Assentaments Predefinits

CONTA3 t'ofereix un ampli catàleg d'assentaments predefinits per facilitar-te l'entrada d'apunts comptables. Comptabilitzar les operacions del teu negoci: compres, vendes, cobraments, pagaments, lloguers, nòmines… serà senzill gràcies a CONTA3.
A més podràs crear els teus propis assentaments predefinits perquè d'una forma àgil i ràpida s'adapti exactament a les teves necessitats.


Programa de Comptabilitat General - CONTA3

Balanços i Comptes Anuals

CONTA3 posa a la teva disposició un gran nombre d'informes com els extractes del Major, el balanç de Sumes i Saldos, el Diari General i els models dels Comptes Anuals segons l'actual Pla General Comptable.
Amb CONTA3 disposaràs en tot moment d'informació útil i imprescindible per a la presa de decisions.


Programa de Comptabilitat General - CONTA3

Comptabilitat Analítica

En qualsevol moment podràs disposar d'una gran multitud d'informes i balanços per controlar els diferents departaments de la teva empresa i efectuar la presa de decisions a temps: balanç de situació, control pressupostari, anàlisi d'explotació, anàlisi patrimonial, ràtios financers...
El programa et permet conèixer els ingressos i les despeses de cada departament o secció de l'estructura de l'empresa, a través de la comptabilitat analítica. Amb això coneixeràs en tot moment la situació de cada departament.

Previsió de Cobraments i Pagaments

Amb l'entrada dels assentaments podràs indicar els venciments de cobraments i pagaments, podent treure llistats de previsions de cobraments i pagaments, risc bancari i risc de clients, i la previsió virtual de tresoreria.

Amortitzacions

El programa CONTA3 et permet controlar de manera eficaç el pla d'amortització de l'immobilitzat material i immaterial de la teva empresa. A més, podràs controlar les inversions pendents d'amortitzar i les amortitzacions de l'exercici, les que podràs comptabilitzar de manera automàtica amb periodicitat anual o mensual.


Factures escanejades

CONTA3 disposa d'un mòdul que permet interpretar de forma automàtica el contingut de les factures escanejades i traspassar-les al programa.


Exportar a Word, Excel, PDF…

CONTA3 et permet visualitzar tots els informes i llistats en pantalla, enviar-los per e-mail, imprimir-los o exportar-los a formats TXT, Excel (*XLS) o PDF.


Programa de Comptabilitat General - CONTA3

Models d'impostos oficials

El programa CONTA3 et facilita estar al dia de les teves obligacions fiscals amb l'Administració, a partir dels assentaments introduits obtindràs les dades necessàries per completar les següents declaracions fiscals:

   115. Retencions per Arrendament d'Immobles
   130. Pagament Fraccionat Estimació Directa
   180. Resum Anual de Retencions per Arrendament d'Immobles
   200. Llistat Esborrador Resum de l'Impost de Societats
   303. Declaració Trimestral/Mensual de l'IVA
   340. Declaració Informativa d'Operacions incloses en Llibres de Registre
   347. Declaració Anual d'Operacions
   390. Resum Anual de l'IVAPrograma de Comptabilitat General - CONTA3