FISCAL3 - Impresos d'Hisenda

Descobreix FISCAL3

Impresos d'Hisenda

FISCAL3 és la solució idònia per resoldre de manera pràctica la confecció de les declaracions fiscals per l'AEAT.

- Gestió de pagaments tributaris
- Declaracions informatives
- Gestió multiempresa
- Adaptable als canvis normatius

Descobreix tot el que FISCAL3 pot fer per tu

Liquidació IRPF

FISCAL3 et permet realitzar de forma àgil i senzilla les liquidacions d'IRPF de professionals, lloguers, capital mobiliari, rendes i treballadors. Tot això ho pots presentar en imprès oficial o de forma telemàtica a la web de l'AEAT. El programa et permetrà verificar les declaracions de manera individual o col·lectiva abans de la presentació a l'Agència Tributària.

   Modelo 111 IRPF. Treball. Declaració.
   Modelo 115 IRPF. Lloguer Immobles. Declaració.
   Modelo 123 IRPF. Capital Mobiliari. Declaració.
   Modelo 130 IRPF. Activitats Estimació Directa. Declaració.
   Modelo 131 IRPF. Activitats Estimació Objectiva. Declaració.
   Modelo 184 IRPF. Entitats. Atribució Rendes.

 
Impost de societats

Amb FISCAL3 podràs calcular i gestionar l'Impost de Societats i Comptes Anuals de forma fàcil i ràpida, amb la garantia d'estar al dia amb els canvis normatius. El programa et permet realitzar el precàlcul de l'Impost de Societats, la qual cosa et permetrà assessorar als teus clients sobre l'opció fiscal que més els beneficiï.

   Modelo 200 SOCIETATS. Impost Societats i No Residents.
   Modelo 202 SOCIETATS. Pagament Fraccionat.

 

 

 

Liquidació d'IVA

Amb FISCAL3 realitzaràs automàticament les declaracions d'IVA mensuals, trimestrals o anuals, tant en imprès oficial com de forma telemàtica a la web de l'AEAT.

   Modelo 303 IVA. Autoliquidació. Declaració.
   Modelo 340 OPERACIONS. Declaració.
   Modelo 347 OPERACIONS. Declaració.
   Modelo 390 IVA. Règim General i Simplificat. Resum.

 

 

Operacions amb terceres persones

Per presentar les declaracions de les relacions amb tercers tan sols hauràs de confirmar els imports a declarar amb els clients i proveïdors.

   Modelo 340 Operacions Declaració.
   Modelo 347 Operacions Declaració Anual.
   Modelo 349 Operacions Intracomunitàries. Declaració.

 
Estimació Objectiva

FISCAL3 et permet entrar, consultar o rectificar les dades referents a les diferents activitats econòmiques de les empreses incloses en el règim d'estimació objectiva de l'IRPF i en el règim simplificat d'IVA per al càlcul dels models 131 i 303.

Resum anual

La solució FISCAL3 et permet realitzar els impresos de liquidació anual d'IVA i IRPF en imprès oficial o de forma telemàtica a la web de l'AEAT

   Modelo 180 IRPF. Lloguer Immobles. Resum.
   Modelo 190 IRPF. Treball. Resum.
   Modelo 193 IRPF. Capital Mobiliari. Resum.
   Modelo 390 IVA. Règim General i Simplificat. Resum.

 

 

Formes de pagament

El programa et permet establir la forma de pagament que desitgis: les declaracions subjectes a liquidació podran pagar-se en efectiu, entrar el CCC corresponent per realitzar el càrrec en compte, o entrar el NRC que les entitats bancàries faciliten als seus clients per justificar el pagament que liquida la declaració.
Importació de dades

FISCAL3 permet importar els valors d'algunes dades a partir dels assentaments comptables de la mateixa empresa al Programa de Comptabilitat General CONTA3, de les dades del programa de Gestió General GESCO3 i del programa de Nòmines i Seguretat Social NOMINA3.

 

Declaracions complementàries o substitutives

El programa pot crear declaracions complementàries dels models de liquidació i declaracions substitutives de les declaracions informatives.
Formats de presentació de les declaracions

Amb FISCAL3 pots presentar les declaracions fiscals de la manera que millor s'ajusti a les teves necessitats: en format paper o en forma telemàtica a la web de l'AEAT. A més, el programa et permetrà verificar les declaracions de manera individual o col·lectiva abans de la presentació a l'Agència Tributària.

Tot això per simplificar-te la presentació de les declaracions fiscals i per garantir que puguis oferir als teus clients el millor assessorament en matèria fiscal.