NOMINA3 - Nòmines i Seguretat Social

Descobreix NOMINA3

Nòmines i Seguretat Social

NOMINA3 et permet resoldre de manera àgil i completa la gestió laboral de qualsevol pime, confeccionant les nòmines, els contractes i la cotització a la Seguretat Social dels treballadors de la teva empresa.

Adaptat al Sistema de Liquidació Directa
- Gestió de contractes, afiliació i contingències INSS
- Confecció de nòmines i liquidacions d'assegurances socials
- Generació de la documentació legal associada al personal
- Adaptada als diferents règims de la Seguretat Social

Descobreix tot el que NOMINA3 pot fer per tu

Gestió de treballadors

El programa NOMINA3 et permet un complet seguiment dels treballadors i les incidències dels mateixos: vacances, baixes mèdiques, maternitat… tot per facilitar-te la gestió laboral de la teva empresa.


Contractes

El programa confecciona els contractes dels treballadors, els comunicats d'alta i les comunicacions de pròrroga segons la modalitat de contractació escollida. NOMINA3 té predefinits la majoria dels contractes oficials però pots canviar els existents o crear-ne de nous segons les necessitats de la teva empresa.


Programa de Nòmines i Seguretat Social - NOMINA3

Càlcul de Nòmines

Realitza l'entrada de salaris d'una forma ràpida i senzilla a nivell de conveni, definint els conceptes salarials, les pagues extraordinàries, les vacances i el tractament dels absentismes. NOMINA3 calcularà les retribucions a percebre d'una manera ràpida i àgil.


Programa de Nòmines i Seguretat Social - NOMINA3

Emissió de Nòmines

Els rebuts de salari es poden confeccionar per a un treballador en concret o per a tota l'empresa. NOMINA3 permet confeccionar els xecs d'una empresa, imprimir una relació de transferències o gravar-les segons la norma SEPA de transferència de nòmines.


Revisions salarials

Quan arriba el moment de canviar les condicions salarials, el programa NOMINA3 t'ajuda a fer-ho d'una manera col·lectiva i ràpida, tan sol hauràs de seleccionar el conveni i disposaràs d'una opció per aplicar un percentatge d'increment global per a cada concepte salarial que desitgis modificar.

Liquidació d'Impostos i Assegurances Socials
Sistema RED i Certificad@2

El programa NOMINA3 enllaça amb el Sistema RED de la Seguretat Social per a la presentació dels documents de cotització següents (fitxers FAN): TC2, TC2/8, TC2/19, TC1/8, TC1/19, TC18, TC4/5 i FLC. El programa també permet la confecció de TC's complementaris i la comunicació telemàtica dels certificats d'empresa a través de l'aplicació Certificad@2

NOMINA3 està adaptat al procés de cotització del nou Sistema de Liquidació Directa.


Comunicació telemàtica amb la Seguretat
Social i Servei d'Ocupació
WWinsuite32 i Contrat@

La solució NOMINA3 permet generar i rectificar un fitxer amb les altes, variacions, baixes, pròrrogues, crides a l'activitat i contractes de grup per comunicar l'afiliació a la Seguretat i la contractació al Servei d'Ocupació. A més, tindràs l'opció de realitzar l'enregistrament d'altes/variacions/baixes de treballadors (fitxers AFI) per al seu posterior enviament a través de la WinSuite32.


Contingències INSS

El programa et permet l'enregistrament d'altes/baixes/modificacions de processos d'IT per malaltia comuna per a la seva comunicació al Sistema RED, tot això amb processos senzills i àgils per facilitar-te la gestió laboral del teu negoci.


Programa de Nòmines i Seguretat Social - NOMINA3

Sempre actualitzats

La solució NOMINA3 sempre està actualitzada als últims canvis legals. A més, inclou un sistema de gestió automàtica d'actualitzacions per garantir l'actualització constant del teu programa d'acord amb les últimes modificacions legals.


Programa de Nòmines i Seguretat Social - NOMINA3

Comptabilització automàtica de les teves operacions

Registra la comptabilitat associada a NOMINA3 de manera ràpida i fàcil, el programa et permet la comptabilització automàtica a CONTA3.