Tarifa de Preus

Tarifa de Preus SÈRIE 40 2019

Codi Descripció 1r USUARI +3 USUARIS
    Alta Subscripció Subscripció
    Pagament Únic Pagament Semestral Pagament Semestral
CN-R Comptabilitat Reduïda 240€ 46€ 35€
CN Comptabilitat General 360€ 69€ 46€
CN-S Comptabilitat General + SII 420€ 92€ 64€
       
GC-A Magatzem+Compres 240€ 46€ 35€
GC-B Vendes (Facturació) 300€ 58€ 40€
GC-C Magatzem+Vendes 480€ 91€ 63€
GC-D Magatzem+Vendes+Compres 540€ 101€ 71€
GC-E Magatzem+Vendes+Compres+Fabricació 720€ 124€ 86€
TV Terminal Punt de Venda (TPV) 240€ 46€ 40€
FS Impressos Hisenda 360€ 69€ 46€
         
1 Usuari = 1 Empresa IVA no inclòs
Paquet +3 Usuaris = Sense Límit d'Empreses La quota de subscripció s'actualitzarà anualment

 

 

 

Tarifa de Preus SÈRIE 30 2019

Codi Descripció GAMMA MONO GAMMA MULTI GAMMA TOTAL
    Llicència PAD Llicència PAD Llicència PAD
    Pagament Únic Pagament Semestral Pagament Únic Pagament Semestral Pagament Únic Pagament Semestral
VEN Prevenda i Autovenda 240€ 48€        
         
NOM Nòmina i Seguretat Social 360€ 98€ 480€ 152€ 720€ 214€
FIN Administració de Finques 360€ 73€ 480€ 96€ 720€ 143€
         
HOT Gestió d'Hotels 480€ 96€ 720€ 143€ 1080€ 211€
CAM Gestió de Càmpings 480€ 96€ 720€ 143€ 1080€ 211€
RES Gestió de Restaurants 240€ 61€ 480€ 96€ 720€ 143€
         
               
MONO 1 usuari, 1 empresa IVA no inclòs
MULTI 3 usuaris sense límit d'empreses La quota PAD s'actualitzarà anualment
TOTAL Sense límit d'usuaris ni d'empreses