BRONQUIOLITIS

La bronquiolitis és una infecció respiratòria produïda per virus que inflamen els bronquis i bronquíols (que són les vies aèries o conductes més petits que porten l’aire als pulmons).

Afecta als nens i nenes el primer any de vida, sobretot els primers 6 mesos.

El virus més freqüent que causa la bronquiolitis és el VRS (virus respiratori sincitial).

Aquest virus, en el nostre medi és més freqüent els mesos de fred, de novembre a març.

La majora dels nens es contagien per aquest virus els primers anys de vida, però només uns quants presentaran una bronquiolitis. La majoria de lactants que presenten bronquiolitis tenen un quadre lleu, i seran pocs els que hauran d’ingressar en un hospital. 

 

Com es contagia?

Principalment tocant objectes contaminats pel virus (joguines, xumet, etc.. en els que queden gotes de saliva o de mucositat amb el virus) i després tocant-se els ulls, nas o boca. També pot contagiar-se inhalant partícules infectades provinents d’alguna persona al tossir o estornudar.

Quins símptomes produeix?

Al principi de la malaltia, els nens i les nens solen presentar un quadre catarral (mucositat i tos). Posteriorment, s’inflamen els bronquíols dificultant el pas de l’aire.

Això pot produir dificultat per respirar (respiració ràpida, marcant les costelles o movent molt l’abdomen) i s’escolten “xiulets” o altres sorolls al auscultar el nen.

Com a conseqüència de la mucositat, els nens poden presentar rebuig o dificultat per alimentar-se i a vegades algun vòmit mucós o ennuegament.

Els lactants amb bronquiolitis poden tenir febre, tot i que no solen ser infeccions bacterianes, i per tant no solen requerir antibiòtic.

Quan cal consultar al pediatre/a?

Davant la sospita que el nen respira més ràpid o més agitat del normal (respiració marcant les costelles)

Si presenta rebuig a la ingesta i/o líquids
Si el nen està molt agitat o molt adormit
Si té febre elevada
Si fa “gemecs” al respirar
Si presenta coloració blavosa als llavis o ungles sigui espontàniament o amb la tos
Si fa pauses respiratòries (apnees).
Hi ha nens més vulnerables que altres?

Si. Els nadons prematurs i els que presenten altres problemes de salut, com malalties al cor, pulmons o deficiències immunològiques. En aquest grup de nens s’han d’extremar les mesures de prevenció de la malaltia.

Quines proves cal fer durant la infecció?

Quan un lactant té una bronquiolitis no sol ser necessari fer cap estudi. Si el nen/a presenta febre o la evolució és diferent a la habitual, pot ser necessari realitzar una radiografia de tòrax, analítica de orina i/o de sang si el pediatre ho creu convenient.

Quan temps dura?

En nens prèviament sans, la malaltia dura entre 7 i 12 dies, però la tos pot durar molts més dies. Alguns nens, després d’haver tingut una bronquiolitis, si es refreden, poden tornar a tenir dificultat respiratòria.

És convenient visitar al pediatra sempre que aparegui dificultat respiratòria o qualsevol dels símptomes esmentats abans.

Quin tractament podem fer a casa?

Els nadons respiren sobretot pel nas. Si està obstruït per la mucositat poden tenir dificultat per respirar. Per tant, abans de dormir i menjar convé desobstruir les fosses nasals fent rentats nasals (posant sèrum fisiològic i aspirant la mucositat).

Elevar una mica el capçal del bressol/llit ajuda a respirar millor. Si el nen/a té febre es pot administrar antitèrmic com el paracetamol i també mesures físiques (destapar al nen/a o banys d’aigua tèbia).

Els lactants que tenen bronquiolitis solen tenir poca gana, es cansen durant les preses i poden presentar vòmits o ennuegaments. Per ajudar-los, podem fraccionar les preses (donant menys quantitat d’aliment, però més sovint). També ajuda a mobilitzar les secrecions la fisioteràpia respiratòria. 

La majoria de medicaments que s’han provat per la bronquiolitis no han demostrat milloria dels símptomes. En nens més grans, pot ser que el seu pediatre li recepti algun tractament inhalat. No utilitzi medicaments sense prescripció del seu metge.

Els xarops per la tos, els mucolítics i els descongestionants nasals no s’han de donar, poden ser perjudicials.

Cal donar antibiòtic a un nen amb bronquiolitis?

La bronquiolitis és produïda per virus, i per tant, no respon al tractament amb antibiòtics.

Com es pot prevenir al bronquiolitis?

La bronquiolitis es transmet de persona a persona, per tant, les persones que presentin una infecció respiratòria (ni que sigui sols un refredat), s’ha de rentar molt bé les manes i sovint, sobretot abans i després de tocar al nen o objectes que el nen utilitza.

És important també evitar llocs molt concorreguts, especialment si hi ha molts nens (com escoles bressol o parcs infantils).

Cal evitar totalment la exposició al fum del tabac.

Es recomana la lactància materna, ja que els nens que la prenen estan més protegits contra la bronquiolitis.

Fins el moment no existeix cap vacuna per prevenir la malaltia, tot i que està en estudi.


Pagina creada per berTIC Informàtica