Terminal Punt de Venda - Terven3

Descobreix TERVEN3

Venta de Taulell (TPV)

TERVEN3 és la solució idònia per gestionar el teu comerç d'una forma àgil i intuïtiva, optimitzant els processos, augmentant la seva productivitat i facilitant la presa de decisions.

- Confecció ràpida de factures simplificades
- Generació d'albarans i factures
- Control dels moviments de caixa i arqueig de caixa
- Cobraments en efectiu o amb targeta de crèdit

Descobreix tot el que TERVEN3 pot fer per tu

Procés de Vendes

TERVEN3 t'ofereix un ampli cicle de vendes on podràs realitzar pressupostos a clients, comandes, albarans i factures, així com personalitzar els documents d'impressió amb les dades de la teva empresa.


Mitjans de cobrament

TERVEN3 et permet realitzar els cobraments mitjançant diferents formes de pagament: cobraments en efectiu, targetes de crèdit o xecs.
Pantalla Tàctil

Si disposes de pantalla tàctil podràs configurar TERVEN3 per a la utilització tàctil, la qual cosa t'ofereix una gran agilitat al moment de realitzar les vendes i et permet realitzar factures simplificades de manera intuïtiva, realitzar arquejos de caixa, cobrar amb múltiples formes de pagament, confeccionar pressupostos i factures…


Perfils d'usuari i configuració de pantalla

L'usuari supervisor té tots els privilegis i pot definir els perfils dels diferents usuaris establint els permisos i l'accés per a cadascun dels apartats de TERVEN3, així com les funcions, camps que pot veure, idioma, formats d'impressió… a més, tindràs la possibilitat de limitar l'entrada a determinades operacions.
Arqueig de caixa

En qualsevol moment podràs realitzar un arqueig de caixa amb el resum dels imports cobrats durant el dia en cadascun dels mitjans de cobrament. A més podràs exportar a PDF o enviar per correu electrònic el resum de caixa, on veuràs amb detall per a cada cobrament realitzat el número de client, el nom de l'empresa, el número de la factura i l'import cobrat.

Tancament de caixa

En finalitzar el dia, amb el tancament de caixa acumularàs d'una forma àgil i segura tots els moviments de caixa en un únic moviment que recull el saldo de cada mitjà de cobrament en cadascuna de les caixes.

Exportar a Word, Excel, PDF…

TERVEN3 et permet visualitzar tots els informes i llistats en pantalla, enviar-los per e-mail, imprimir-los o exportar-los a formats TXT, Excel (*XLS) o PDF.


Comunicacions entre sucursals i central

Amb el programa TERVEN3 pots utilitzar un mòdul de comunicacions per a la generació i enviament de fitxers de dades entre diversos ordinadors, facilitant l'intercanvi de dades entre l'ordinador central i els ordinadors de les sucursals. Així podràs enviar a les sucursals tots els fitxers mestres necessaris (clients, articles, seccions, etc.) i actualitzar a la central els fitxers de transaccions dels moviments realitzats a cada sucursal (comandes, albarans, factures, etc).
Control del procés de compres i de magatzem

TERVEN3 et permet la possibilitat de treballar de manera integrada amb el programa de Gestió Comercial GESCO3, oferint-te un control sobre tot el procés de compra i una completa gestió del magatzem perquè controlis tots els moviments d'estoc.


Complements pel teu TPV

Podràs connectar TERVEN3 amb lectors de codis de barra, bàscules electròniques… tota la informació quedarà registrada per facilitar-te el procés de venda i optimitzar la gestió del teu negoci.
Comptabilització automàtica de les teves operacions

Registra la comptabilitat associada a les teves operacions de manera ràpida i àgil. Des de TERVEN3 pots comptabilitzar a CONTA3 totes les factures de venda i de compra, així com cobraments i pagaments.